Acte necesare înscrierii în evidență a clădirilor

0
139

Direcția de Taxe și Impozite a Municipiului Pitești reamintește cetățenilor că, pentru luarea în evidență a clădirilor, atât a celor vechi cât și a celor nou construite, este nevoie să se prezinte cu toate actele necesare. O bună cunoaștere a legislației simplifică procedura de înscrire prin prezentarea la ghișeu, de la bun început, cu toate documentele necesare acestei operațiuni.

 

                       Înscrierea în evidență a clădirilor pentru persoane fizice

                        Acte necesare :

 • Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale-nerezidenţiale-cu destinaţie mixtă;
 • Document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra clădirii: acte notariale (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, ş.a.), hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă-original şi copie „conform cu originalul”;
 • Schiţa de plan a clădirii – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Certificat de performanţă energetică a clădirii (conform Legii 372/2005) original şi copie „conform cu originalul”;
 • Act de identitate proprietar(i)-original şi copie „conform cu originalul”;
 • Certificatul de nomenclatură stradală şi adresă cu denumirea străzii şi a numărului de ordine atribuit (pentru clădirile ce nu au adresa completă în actul de dobândire)-original şi copie „conform cu originalul”;
 • Declaraţie specială de impunere- numai în cazul deţinerii în proprietate a uneia sau a mai multor clădiri, în afara celei de la adresa de domiciliu (numai pentru clădirile dobândite până la data de 31.12.2015).

           Înscrierea în evidență a clădirilor nou construite-persoane fizice

         Acte necesare :

 • Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale-nerezidenţiale-cu destinaţie mixtă;
 • Proces-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (eliberat de Serviciul Urbanism şi Autorizaţii de Construire  din cadrul Primăriei Municipiului Piteşti) – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Autorizaţie de construire -original şi copie „conform cu originalul”;
 • Certificat de urbanism – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Planuri situaţie pentru fiecare nivel al clădirii şi plan de amplasament cu ştampila vizat spre neschimbare – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Certificat de performanţă energetică a clădirii (conform Legii 372/2005 ) – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Certificatul de nomenclatură stradală şi adresă cu denumirea străzii şi a numărului de ordine atribuit – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Act de identitate proprietar(i)- original şi copie „conform cu originalul”;
 • Declaraţie specială de impunere- numai în cazul deţinerii în proprietate a uneia sau a mai multor clădiri, în afara celei de la adresa de domiciliu (numai pentru clădirile dobândite până la data de 31.12.2015)

*Conformitatea cu originalul a copiilor solicitate în fiecare caz se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia. Documentele menţionate mai sus se depun într-un dosar cu şină.

Lasa un raspuns